Лісові мешканці Полісся

     Поблизу Київської області знаходяться два заповідники - Дніпровско-Тетерівське господарство та Поліський державний заповідник.
     Дніпровсько-Тетерівське господарство з'явилося на картах майже сорок років тому. Саме тоді, в листопаді 67-го, було створено на півдні київського Полісся заповідник. У лісах заповідника живуть близько 48 лосів, 212 олені, 206 косуль, 155 диких кабанів. Ця чисельність видів близька до оптимальної.
     Основу поліської фауни складає тайговий комплекс, який формують види, характерні для зони хвойних лісів, північних варіантів зони змішаних лісів і властивих цим зонам верхових боліт. Для зони мішаних лісів найбільш типові такі види тварин, як лось, косуля, свиня дика, олень благородний, білка, куниця лісова, борсук, соня лісова, трапляються бурий ведмідь, рись, заєць-біляк.
     Поліський державний заповідник має площу 20097 гектарів. Розташований в Житомирській області.
     Створений у 1968 р. на базі трьох лісництв: Копищанського (6935 га) і Перганського (5665 га) Олевського лісгоспзагу, та Селезнівського (7497 га) Словечанського лісгоспзагу. Заповідник засновано з метою збереження типових природних комплексів Полісся, охорони реліктових і ендемічних рослин і тварин та відтворення і збагачення природних лісів Полісся.
     Тут поширені в основному ліси борового і суборового комплексів з характерним для цих лісів підліском і трав'янистим покривом. Дуже цікава фауна Поліського заповідника. З копитних тварин тут водяться лосі, косулі, дикі свині, а також вовки, лисиці, зайці, білки і куниці. З птахів є тетеруки, глухарі, рябчики, куріпки. Зустрічаються також колонії бобрів. Заповідник може стати базою для розгортання наукових досліджень в галузі лісівництва (вивчення продуктивності, штучного і природного поповнення лісів, закладання дослідів по вирощуванню швидкорослих порід і інтродукції нових рослин), геоботаніки і болотознавства.

Друзі нашого села